Mặt trời của chàng Joo
Phim: Mặt trời của chàng Joo - Masters Sun (2013) VietSub - Trọn Bộ - Lồng Tiếng -Những câu chuyện đang được chào mời như là linh hồn chữa bệnh Bộ phim tập hợp loại rất khác nhau của người dân: một người có thể nhìn thấy và nghe thấy những điều mà không ai trên thế giới có thể và một người chỉ nghe và nhìn thấy những gì em muốn quá. Như Joo Joong Won bắt đầu tin vào tuyên bố là có thể nhìn thấy hồn ma Tae Công Shil của, hai người sẽ cùng nhau phát triển trong đức tin và trong nhân vật.

Hình Ảnh Trong Phim: Mặt Trời Của Chàng Joo

Hình Ảnh Trong Phim: Mặt Trời Của Chàng Joo

Hình Ảnh Trong Phim: Mặt Trời Của Chàng Joo

Để biết phim kinh-Di như thế nào các bạn đón xem bộ phimmat troi cua chang joo 2013 vietsub - Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16-tại Olaphim.

Phim Tương Tự  i   0
HD
Tập 16/16

  i   0
HD
Tập 17/17

  i   7.2
HD
126 Phút

  i   8
HD
120 Phút

  i   0
SD
20 Tập

  i   7.1
HD
133 Phút

  i   7.2
HD
126 Phút

  i   8.1
10-End Tập

  i   0
SD
90 Phút

  i   0
SD
67 Tập

  i   6.3
HD
91 Phút

  i   6.2
HD
126 Phút

  i   8.7
SD
Tập 641

  i   0
HD
Tập 76/120

  i   0
HD
Tập 48/ 50

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   7.3
HD
Tập 18

  i   8.8
HD
Tập 18 | 20

  i   8.1
HD
Tập 19

  i   6.7
HD
Tập 359

  i   0
HD
82 Phút

  i   4.1
HD
100 Phút

  i   5.7
HD
104 Phút
Xem thêm

  i   8
SD
96 Phút

  i   7.1
104 Phút

  i   9
SD
152 Phút

  i   9.2
SD
175 Phút

  i   8.3
HD
117 Phút

  i   7.3
HD
121 Phút

  i   7.3
HD
152 phút

  i   6.4
HD
86 Phút

  i   7.6
HD
102 Phút

  i   0
HD
Tập 34

  i   7.6
HD
130 Phút
Xem thêm

  i   0
HD
82 Phút

  i   4.1
HD
100 Phút

  i   5.7
HD
104 Phút

  i   5.5
HD
90 Phút

  i   0
HD
73 Phút

  i   0
HD
81 Phút

  i   3
HD
91 Phút

  i   0
HD
98 Phút

  i   7.6
HD
107 Phút

  i   6.4
HD
130 Phút

  i   0
HD
Full HD - VIETSUB

  i   5.7
HD
85 Phút
Xem thêm

  i   0
HD
Tập 76/120

  i   0
HD
Tập 48/ 50

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   0
HD
Tập 16/16

  i   7.3
HD
Tập 18

  i   8.8
HD
Tập 18 | 20

  i   8.1
HD
Tập 19

  i   6.7
HD
Tập 359

  i   0
HD
Tập 14/16

  i   8.6
HD
Tập 20

  i   7.9
HD
Tập 18
Xem thêm

  i   9.8
HD
7 Tập

  i   9.6
HD
10 Tập

  i   9.4
HD
58 Phút

  i   9.4
10 Tập

  i   9.4
10 Tập

  i   9.4
HD
Tập 16/16

  i   9.3
HD
142 Phút

  i   9.2
SD
175 Phút

  i   9.2
HD
140 Phút

  i   9.1
SD
202 Phút

  i   9.1
SD
12 Tập

  i   9.1
HD
12 Tập
Xem thêm