Mặt trời của chàng Joo
Phim: Mặt trời của chàng Joo - Masters Sun (2013) VietSub - Trọn Bộ - Lồng Tiếng -Những câu chuyện đang được chào mời như là linh hồn chữa bệnh Bộ phim tập hợp loại rất khác nhau của người dân: một người có thể nhìn thấy và nghe thấy những điều mà không ai trên thế giới có thể và một người chỉ nghe và nhìn thấy những gì em muốn quá. Như Joo Joong Won bắt đầu tin vào tuyên bố là có thể nhìn thấy hồn ma Tae Công Shil của, hai người sẽ cùng nhau phát triển trong đức tin và trong nhân vật.

Hình Ảnh Trong Phim: Mặt Trời Của Chàng Joo

Hình Ảnh Trong Phim: Mặt Trời Của Chàng Joo

Hình Ảnh Trong Phim: Mặt Trời Của Chàng Joo

Để biết phim kinh-Di như thế nào các bạn đón xem bộ phimmat troi cua chang joo 2013 vietsub - Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16-tại Olaphim.

Phim Tương Tự  i   0
HD
Tập 08/16

  i   0
HD
Tập 17/17

  i   7.2
HD
126 Phút

  i   8
HD
120 Phút

  i   0
SD
20 Tập

  i   7.1
HD
133 Phút

  i   7.2
HD
126 Phút

  i   8.1
10-End Tập

  i   0
SD
90 Phút

  i   0
SD
67 Tập

  i   6.3
HD
91 Phút

  i   6.2
HD
126 Phút

  i   0
HD
82 Phút

  i   8.7
SD
Tập 640

  i   4.1
HD
100 Phút

  i   5.7
HD
104 Phút

  i   5.5
HD
90 Phút

  i   6.7
HD
Tập 358

  i   7.3
HD
Tập 17

  i   0
HD
Tập 14/16

  i   8.6
HD
Tập 20

  i   0
HD
73 Phút

  i   0
HD
81 Phút

  i   3
HD
91 Phút
Xem thêm

  i   6
HD
Trailer

  i   6.2
SD
96 Phút

  i   7.3
HD
95 Phút

  i   8.1
HD
171 Phút

  i   8
HD
119 Phút

  i   7.5
HD
113 Phút

  i   0
SD
51 Tập

  i   6.5
HD
129 Phút

  i   5.8
HD
91 Phút

  i   5.8
96 Phút

  i   7.7
HD
98 Phút
Xem thêm

  i   0
HD
82 Phút

  i   4.1
HD
100 Phút

  i   5.7
HD
104 Phút

  i   5.5
HD
90 Phút

  i   0
HD
73 Phút

  i   0
HD
81 Phút

  i   3
HD
91 Phút

  i   0
HD
98 Phút

  i   7.6
HD
107 Phút

  i   6.4
HD
130 Phút

  i   0
HD
Full HD - VIETSUB

  i   5.7
HD
85 Phút
Xem thêm

  i   6.7
HD
Tập 358

  i   7.3
HD
Tập 17

  i   0
HD
Tập 14/16

  i   8.6
HD
Tập 20

  i   0
HD
Tập 14/20

  i   7.9
HD
Tập 18

  i   8.5
HD
Tập 17

  i   0
HD
Tập 45/ 50

  i   0
HD
Tập 191
Xem thêm

  i   9.8
HD
7 Tập

  i   9.6
HD
10 Tập

  i   9.4
HD
58 Phút

  i   9.4
10 Tập

  i   9.4
10 Tập

  i   9.4
HD
Tập 16/16

  i   9.3
HD
142 Phút

  i   9.2
SD
175 Phút

  i   9.2
HD
140 Phút

  i   9.1
SD
202 Phút

  i   9.1
SD
12 Tập

  i   9.1
HD
12 Tập
Xem thêm